Protected: Axelerator

Protected: Axelerator

Password Protected

To view this protected post, enter the password below:

Riksteatern

RiksteaternGrafisk formgivning Windh & Co arbetar kontinuerligt med Riksteaterns kommunikation. Både med att producera tryckt och digitalt material till olika föreställningar, samt med Riksteaterns egen grafiska identitet. Uppdrag Riksteatern är Sveriges största...

Modernum

ModernumBranding och designkoncept Windh & Co arbetar löpande med marknadskommunikation och profilering åt Modernum. Uppdrag Modernums affärsidé är att i nära samarbete med fordonsindustrin, importörer och grossister utveckla produkter för säkerhet, nationell...

Taxi Stockholm

En sån dagKampanj för Taxi Stockholm Windh & Co har tillsammans med Taxi Stockholm tagit fram kampanjen ”En sån dag”. Det är ett helt nytt, varumärkesbyggande koncept som består av visuellt tilltalande filmer och bilder i kombination med ett tydligt textbudskap....