Projektbeskrivning

Varumärket Väsby

Branding
Windh & Co har skapat logotype, grafisk profil och hemsida till Varumärket Väsby.
varumarket vasby tidning

Uppdrag

30 reklambyråer blev inbjudna att delta i en tävling kring framtagning av en symbol/logotype för platsvarumärket Väsby. Totalt deltog 16 tävlingsbidrag, allt presenterades anonymt. En jury valde ut de tre bästa förslagen och Väsbys invånare fick därefter rösta fram det vinnande förslaget. Windh & Co:s förslag vann!

I uppdraget ingick att arbeta vidare med varumärket, utveckla en grafisk profil, varumärkeshandbok, hemsida samt hjälpa till med kommunikationsinsatser vid behov.

Varumärket används idag brett av Upplands Väsby kommun, näringsliv, föreningar och andra aktörer i kommunen.

Uppdragen har innefattat strategi- och idéarbete, illustration, bildbearbetning och retuschering, textarbete, samt grafisk formgivning och originalproduktion.

Fler Case

Logos2021-06-23T14:57:31+02:00