Projektbeskrivning

Sigtuna V&R

Informationskampanjer
Windh & Co har tagit fram koncept och kampanjer till Sigtuna Vatten & Renhållning för att stärka miljöarbetet och minska matsvinnet i Sigtuna kommun.

Uppdrag

Sigtuna Vatten & Renhållning levererar dricksvatten och sköter avloppssystemen åt alla kommunens invånare och kunder. Bolaget ansvarar också för att ta hand om av invånarnas hushållavfall. Verksamheten ska vara hållbar, nära och pålitlig. Bolaget levererar tjänster av hög kvalitet inom VA och avfallsområdet. Sigtuna Vatten & Renhållning kommunicerar med sina kunder genom olika slags kampanjer för att exempelvis inspirera till källsortering.

Windh & Co arbetar löpande med bolagets tryckta och digitala material för intern och extern kommunikation samt animerade filmer och annonser.

Uppdragen har innefattat workshops, strategi- och idéarbete, budskapsformulering, bildbearbetning och illustration, grafisk formgivning, animation, originalproduktion och webbprogrammering.

Fler Case

Logos2021-06-23T14:57:31+02:00