Projektbeskrivning

EN SÅN SOMMARDAG

Kampanj för Taxi Stockholm

Windh & Co har vidareutvecklat Taxi Stockholms koncept ”En sån dag” till en sommarkampanj med namnet ”En sån sommardag”. Genom situationsbaserade filmer som målgrupperna kan känna igen sig i bygger vi varumärke och visar att Taxi Stockholm finns där under livets alla dagar och i alla olika situationer. Oavsett vilken typ av dag du har.

Uppdrag

Med över 120 års erfarenhet i branschen är Taxi Stockholm ett väletablerat varumärke. ”En sån sommardag” är ett koncept med målsättningen att stärka varumärket ytterligare och öka kännedomen för Taxi Stockholm. Uppdraget innefattar bland annat idé- och strategiarbete, filmproduktion, bildbearbetning och retuschering, textarbete, grafisk formgivning och originalproduktion.

“En sån sommardag” lägger stort fokus vid det visuella och har som målsättning att framkalla känslor som de flesta kan relatera till. Arbetet har hittills resulterat i alltifrån rörlig media, i form av reklamfilmer, till print och innehåll till sociala medier. Det material som tagits fram har visats på strategiskt valda platser över hela Stockholm.

Andra uppdrag för Taxi Stockholm

Fler Case

Logos2021-06-23T14:57:31+02:00